Vítame Vás na stránkach nášho školiaceho strediska

Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovať vysoko profesionálne kurzy prvej pomoci pre širokú laickú a odbornú verejnosť. Prvá pomoc je za posledné roky dosť zjednodušená na zapamätanie a nácvik. Našou prvoradou úlohou je záujemcov o kurzy prvej pomoci dobre pripraviť pre reálnu prax v prípade dopravnej nehody alebo aj inej, život ohrozujúcej udalosti.

V potrebnej miere uplatňujeme individuálny prístup, aby naši absolventi získali nielen dostatok znalostí, ale aby sa rozvinuli aj ich schopnosti samostatne uvažovať a jednať, aby sa stali iniciatívnymi a flexibilnými.

Do edukačného procesu sa snažíme implementovať všetky najnovšie trendy v urgentnej medicíne. Hovorí sa, že človek sa učí po celý život. Naše stredisko Vám ponúka tie najkvalitnejšie a časom overené služby v oblasti vzdelávania kurzov prvej pomoci. Kvalitné vzdelávanie je základom Vášho úspechu v budúcnosti.

Kurzy prvej pomoci vykonávame v súlade s platnou legislatívou (Z52208-2014-OZdV) a sme akreditované školiace stredisko podľa kritérií MZ SR. Neoddeliteľnou a samozrejmou súčasťou našich kurzov je používanie moderných sofistikovaných učebných pomôcok a to všetko priebežne doplnené o osobné zážitky a skúsenosti našich inštruktorov pri poskytovaní prvej pomoci v reálnej praxi.